POWIERZCHNIE PARKINGOWE Z WYMOGIEM MOSTKOWANIA PĘKNIĘĆ

EPOXIN F1000 DRY – PIASEK KWARCOWY – PUREXIN F4000 – EPOXIN F5000

Slide PUREXIN F4000 Trójskładnikowa, wysoce elastyczna
hydroizolacyjna membrana
EPOXIN F1000 DRY Dwuskładnikowa penetracja
żywicy epoksydowej na
suchym podłożu
EPOXIN F5000 Pigmentowana
dwuskładnikowa powłoka
epoksydowa i szpachla
PIASEK KWARCOWY W celu zwiększenia
powierzchni
przyczepności
BETON Oryginalne tło

ZASTOSOWAĆ W PRZYPADKU » BETON » POWIERZCHNIE PARKINGOWE Z WYMOGIEM MOSTKOWANIA PĘKNIĘĆ

KROK #1

BETON

KROK #2

GRUNT EPOXIN F1000 DRY – Dwuskładnikowy grunt epoksydowy na suche podłoża (wilgotność podłoża do 4%). Materiał jest o niskiej lepkości, bez rozpuszczalników i bez nonylofenolu. Zużycie 0,4 kg / m2.

KROK #3

PIASEK KWARCOWY – frakcja 0,3-0,8 mm (w celu zwiększenia powierzchni przyczepności).

KROK #4

MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA PUREXIN F4000 – Trójskładnikowa, wysoce elastyczna hydroizolacyjna membrana poliuretanowa mostkująca statyczne i dynamiczne pęknięcia, bez zawartości rozpuszczalników organicznych. Zużycie 1 kg / m2.

KROK #5

EPOXIN F5000 – Pigmentowana dwuskładnikowa farba epoksydowa i powłoka – końcowa warstwa wierzchnia. Materiał jest o niskiej lepkości, bez rozpuszczalników i bez nonylofenolu. Zużycie 0,6 kg / m2 + dodatek krzemionki piasek frakcji 0,1-0,5 mm (50% masy).

Powyższy tekst ma wyłącznie charakter informacyjny. Wszystkie instrukcje można znaleźć w opakowaniu każdego produktu, gdzie znajdują się karty techniczne i bezpieczeństwa, w których zamieszczono wszystkie szczegółowe informacje.

Skontaktuj się z nami