PIWNICE, WARSZTATY, GARAŻE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, KORYTARZE – GŁADKA POWIERZCHNIA

EPOXIN F1000 DRY – EPOXIN F5000

Slide EPOXIN F1000 DRY Dwuskładnikowa penetracja
żywicy epoksydowej
na suchym podłożu
EPOXIN F5000 Pigmentowana
dwuskładnikowa powłoka
epoksydowa i szpachla
Beton Oryginalne tło

ZASTOSOWAĆ W PRZYPADKU » BETON » PIWNICE, WARSZTATY, GARAŻE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, KORYTARZE – GŁADKA POWIERZCHNIA.

KROK #1

BETON

KROK #2

GRUNT EPOXIN F1000 DRY – Dwuskładnikowy grunt epoksydowy na suche podłoża (wilgotność podłoża do 4%). Materiał jesto niskiej lepkości, bez rozpuszczalników i bez nonylofenolu. Zużycie 0,4 kg / m2.

KROK #3

EPOXIN F5000 – Pigmentowana dwuskładnikowa farba epoksydowa i powłoka – końcowa warstwa wierzchnia. Materiał jest o niskiej lepkości, bez rozpuszczalników i bez nonylofenolu.

Powyższy tekst ma wyłącznie charakter informacyjny. Wszystkie instrukcje można znaleźć w opakowaniu każdego produktu, gdzie znajdują się karty techniczne i bezpieczeństwa, w których zamieszczono wszystkie szczegółowe informacje.

Skontaktuj się z nami