PARK MASZYNOWY, GDZIE MOŻE DOJŚĆ DO WYŁADOWAŃ ELEKTROSTATYCZNYCH. HALE PRODUKCYJNE, GABINETY DENTYSTYCZNE, MAGAZYNY

EPOXIN F1000 DRY - TAŚMA MIEDZIANA – EPOXIN F9000 CONDUCTIVE - EPOXIN F9100 ANTI-STATIC

Slide Epoxin f9000
conductive
Baza elektryczna
powłoka przewodząca
EPOXIN F1000 DRY Dwuskładnikowa penetracja
żywicy epoksydowej
na suchym podłożu
Epoxin F9100
Anti-static
Warstwa przewodząca
prąd elektryczny
PASEK MIEDZIANY Zaprojektowany do tworzenia
systemów przewodzących
ładunki elektrostatyczne
Beton Oryginalne tło

ZASTOSOWAĆ W PRZYPADKU » BETON » PARK MASZYNOWY, GDZIE MOŻE DOJŚĆ DO WYŁADOWAŃ ELEKTROSTATYCZNYCH.

KROK #1

BETON

KROK #2

GRUNT EPOXIN F1000 DRY – Dwuskładnikowy grunt epoksydowy na suche podłoża (wilgotność podłoża do 4%). Materiał jesto niskiej lepkości, bez rozpuszczalników i bez nonylofenolu. Zużycie 0,4 kg / m2.

KROK #3

PASEK MIEDZIANY – Samoprzylepny miedziany pasek elektroprzewodzący.

KROK #4

EPOXIN F9000 CONDUCTIVE – Dwuskładnikowy podkład epoksydowy na bazie wody do elektrostatycznie przewodzących systemów posadzkowych. Materiał o niskiej lepkości bez zawartości rozpuszczalników.

KROK #5

EPOXIN F9100 ANTI-STATIC – Pigmentowany dwuskładnikowy epoksydowy elektrostatycznie przewodzący system podłogowy jako końcowa warstwa wierzchnia. Materiał o niskiej lepkości bez zawartości rozpuszczalników.

Powyższy tekst ma wyłącznie charakter informacyjny. Wszystkie instrukcje można znaleźć w opakowaniu każdego produktu, gdzie znajdują się karty techniczne i bezpieczeństwa, w których zamieszczono wszystkie szczegółowe informacje.

Skontaktuj się z nami