Konkurs z okazji Dnia dziecka 2022

Warunki konkursu

Konkurs odbywa się od 1 czerwca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. do godz. 9:00. Komentarze konkursowe nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy losowaniu zwycięzcy.

W jaki sposób uczestnik konkursu może otrzymać pakiet nagród?

  • Należy zalogować się do swojego osobistego profilu w serwisie społecznościowym Facebook.
  • Następnie trzeba wpisać swoją odpowiedź pod postem konkursowym na profilu firmy Distyk.pl. Zadanie konkursowe: „Zamieść w komentarzu zdjęcie wymarzonego pokoju swojego dziecka.”
  • Każdy uczestnik może wprowadzić tylko jedną odpowiedź konkursową.

W dniu 08.06.2022 r. wybierzemy losowo 1 zwycięzcę.

Organizator: Den Braven Czech and Slovak S.A., 793 91, Úvalno 353, REGON: 26872072
Zwycięzcą może zostać tylko uczestnik z adresem dostawy w Polsce.

Zwycięzca tego konkursu otrzyma klocki LEGO Classic (11008).

W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony na Facebooku Distyk.pl w komentarzach pod wpisem konkursowym. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie adresu do korespondencji nie później niż siedem dni po ogłoszeniu wyników. Jeżeli zwycięzca nie prześle swojego adresu w tym terminie, traci prawo do wygranej.

Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy nie później niż 15 dni po ogłoszeniu wyników konkursu na Facebooku na podany przez nagrodzoną osobę adres.

Wygrana z tego konkursu nie może być przeniesiona na inne osoby ani na innych uczestników.

Biorąc udział w konkursie, jego uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na regulamin oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji we wszystkich sprawach związanych z jego organizacją, w tym jego przerwania, odwołania lub modyfikacji jego zasad, ze skutkiem od dnia publikacji na stronie https://www.facebook.com/distykpl/.

W innych punktach konkurs i relacje między uczestnikiem a organizatorem podlegają polskiemu prawu.

Udział w konkursie jest dobrowolny, a uczestnik poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na jego zasady. Jakiekolwiek obchodzenie tych zasad przez uczestnika lub próby ich nadużywania są powodem do natychmiastowego wykluczenia takiego uczestnika z konkursu.

Facebook nie jest organizatorem konkursu, nie sponsoruje go i nie ma z tym nic wspólnego.