Konkurs bożonarodzeniowy 2021

Warunki konkursu

Konkurs odbywa się w terminie od 28.11.2021 do 6.12.2021 9:00 godz. Komentarze do konkursu poza tym czasem nie będą uwzględniane w losowym wyborze zwycięzców.

W jaki sposób możesz otrzymać paczkę?

  • Zaloguj się do swojego osobistego profilu w serwisie społecznościowym Instagram.
  • Pod swoim osobistym profilem uczestnik konkursu wprowadzi swoją odpowiedź. Pytanie konkursowe: „Jaka jest Twoja ulubiona świąteczna tradycja w domu?”.
  • Każdy uczestnik może wprowadzić tylko jedną odpowiedź konkursową.

6.12.2021 wybierzemy losowo 1 zwycięzcę.

Organizator: Den Braven Czech and Slovak S.A., 793 91, Úvalno 353, REGON: 26872072.

Zwycięzcą może zostać tylko uczestnik z adresem dostawy w Polsce.

Zwycięzca tego konkursu otrzyma inteligentny zegarek Xiaomi Mi Watch Lite, Black

W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony na Instagram distyk.pl w komentarzach pod wpisem konkursowym. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie adresu do korespondencji w wiadomości nie później niż siedem dni po ogłoszeniu wyników. Jeżeli zwycięzca nie prześle swojego adresu w tym terminie, traci prawo do wygranej.

Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy nie później niż 15 dni po ogłoszeniu wyników konkursu na Instagram na podany przez nagrodzoną osobę adres.

Wygrana z tego konkursu nie może być przeniesiona na inne osoby ani na innych uczestników.

Biorąc udział w konkursie jego uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na regulamin oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji we wszystkich sprawach związanych z jego organizacją, w tym jego przerwania, odwołania lub modyfikacji jego zasad, ze skutkiem od dnia publikacji na stronie https://www.instagram.com/distyk.pl/.

W innych punktach konkurs i relacje między uczestnikiem a organizatorem podlegają prawu Republiki Czeskiej.

Udział w konkursie jest dobrowolny, a uczestnik poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na jego zasady. Jakiekolwiek obchodzenie tych zasad przez uczestnika lub próby ich nadużywania są powodem do natychmiastowego wykluczenia takiego uczestnika z konkursu.

Instagram nie jest organizatorem konkursu, nie sponsoruje go i nie ma z tym nic wspólnego.