Kalkulator zużycia

WPROWADŹ WARTOŚĆ DO OBLICZENIA
KSZTAŁT SPOINY :
SZEROKOŚĆ :
 mm
GŁĘBOKOŚĆ :
 mm
DŁUGOŚĆ :
 m
DO SPOINOWANIA BĘDĄ POTRZEBNE
KARTUSZE :
SZT.
KISZKA :
SZT.
WPROWADŹ WARTOŚCI DO OBLICZENIA
ELEMENT KOTWIĄCY :
RODZAJ PODŁOŻA :
POTRZEBUJESZ TULEI SIATKOWEJ :
ŚREDNICA ELEMENTU KOTWIĄCEGO :
mm
ŚREDNICA OTWORU WIERCONEGO :
mm
GŁĘBOKOŚĆ OTWORU :
mm
CAŁKOWITA LICZBA OTWORÓW :
WYBIERZ KOTWĘ CHEMICZNĄ :
KOŃCOWE ZUŻYCIE KARTUSZA
KARTUSZE :
SZT.
WPISZ WARTOŚCI
MIEJSCE :
KAMIEŃ :
POWIERZCHNIA :
m2
GRUBOŚĆ :
mm
KAMIEŃ
ILOŚĆ WORKÓW (25kg):
SZT.
SPOIWO STANDARD
K1000 (WIADERKO 1,4 kg):
SZT.
K1001 (WIADERKO 4,1 kg):
SZT.
K1002 (WIADERKO 6,8 kg):
SZT.
SPOIWO UV
KUV1000 (WIADERKO 1,36 kg):
SZT.
WYPEŁNIACZ :
KK2003 (WIADERKO 3 kg):
SZT.
KK2010 (WIADERKO 10 kg):
SZT.
WPISZ WARTOŚCI
MIEJSCE :
KAMIEŃ :
POWIERZCHNIA :
m2
GRUBOŚĆ (APLIKACJA ŚCIENNA):
mm
KAMIEŃ
ILOŚĆ WORKÓW (25 kg):
SZT.
SPOIWO WALL
KWALL1000 (2,6 kg):
SZT.
WYPEŁNIACZ :
KK2003 (WIADERKO 3 kg):
SZT.
KK2010 (WIADERKO 10 kg):
SZT.
WPROWADŹ WARTOŚĆ DO OBLICZENIA
POWIERZCHNIA :
m2
GRUBOŚĆ :
mm
BĘDĄ POTRZEBNE
POTRZEBNA ILOŚĆ :
kg
LICZBA WORKÓW :
SZT.
WPROWADŹ WARTOŚĆ DO OBLICZENIA
POWIERZCHNIA :
m2
WIELKOŚĆ ZĘBA :
mm
KOŃCOWE ZUŻYCIE
WARSTWA HYDROIZOLACYJNA :
kg
WARSTWA KLEJĄCA :
kg
LICZBA WIADER 5KG :
SZT.
Zadejte hodnoty
MIEJSCE :
POWIERZCHNIA :
m2
GRUBOŚĆ :
mm

KAMIEŃ
LICZBA WIADER (15,91 kg):
SZT.
SPOIWO
TD1000 (WIADERKO 2,34 kg):
SZT.
WYPEŁNIACZ :
KK2003 (WIADERKO 3 kg):
SZT.
KK2010 (WIADERKO 10 kg):
SZT.